1991 Lượt xem

Các giáo phận Việt Nam 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO XỨ

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện tại được tổ chức theo không gian lãnh thổ gồm có 3 giáo tỉnh là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Mỗi giáo tỉnh nêu trên lại được chia thành các giáo phận cùng một tổng giáo phận. Hiện nay, Việt Nam có tất cả 3 tổng giáo phận và 23 giáo phận. Đứng đầu mỗi tổng giáo phận là một Tổng giám mục (có thể mang thêm tướchồng y), đứng đầu mỗi giáo phận là một Giám mục. Những giáo phận tông tòa được thành lập sớm nhất ở Việt Nam vào năm 1659. Hiện nay, tên của các giáo phận ở Việt Nam được đặt theo địa danh có tòa giám mục và nhà thờ chính tòa.

Số liệu theo ThanhLinh.Net

GỢI Ý BẠN ĐỌC

BQT GX Hòa Mỹ
Giới Trẻ Giáo Xứ Hòa Mỹ hy vọng sẽ nhận được nhiều bài viết góp ý từ tất cả mọi người để cung cấp kênh thông tin chính thức về xứ đạo, giáo hội đến tất cả bạn đọc

Bình luân với mạng xã hội

GỬI BÀI VIẾT