Lời Chúa

Tìm hiểu về mùa Chay

17 Tháng Ba, 2015 // 0 bình luận

Pháp-ngữ gọi “Mùa Chay” là “Carême”, từ carême này do la-ngữ mà ra, là tiếng tắt của từ “quadragesima”, nghĩa là “bốn mươi”, tức bốn […]

1 2

GỬI BÀI VIẾT